Thông tin thanh toán

1/ Chuyển khoản ngân hàng
Thông tin chuyển khoản

  • Ngân Hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn
  • Chủ tài khoản: Trịnh Anh Tuấn
  • Số Tài Khoản: 17858337

  • Ngân Hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn
  • Chủ tài khoản: Trịnh Anh Tuấn
  • Số Tài Khoản: 17858337
2/ Thanh toán trực tiếp tại văn phòng My webhost.vn