My WebHost
Đăng ký

Email server

Email doanh nghiệp 1

50,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 20 GB
 • Địa chỉ email: 5
 • Email forwarder: 5
 • Mail list: 1
 • Parked-domains: 0
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Email doanh nghiệp 2

100,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 50 GB
 • Địa chỉ email: 20
 • Email forwarder: 20
 • Mail list: 2
 • Parked-domains: 0
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Email doanh nghiệp 3

180,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 100 GB
 • Địa chỉ email: 50
 • Email forwarder: 50
 • Mail list: 3
 • Parked-domains: 0
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Email doanh nghiệp 4

300,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 200 GB
 • Địa chỉ email: 100
 • Email forwarder: 100
 • Mail list: 10
 • Parked-domains: 2
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Email doanh nghiệp 5

450,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 400 GB
 • Địa chỉ email: 200
 • Email forwarder: 200
 • Mail list: 15
 • Parked-domains: 3
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Email doanh nghiệp 6

600,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 800 GB
 • Địa chỉ email: 300
 • Email forwarder: 300
 • Mail list: 20
 • Parked-domains: 5
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Email doanh nghiệp 7

750,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 2T
 • Địa chỉ email: 499
 • Email forwarder: 499
 • Mail list: 40
 • Parked-domains: 7
 • Mã hóa SSL:
 • Spamassassin & Kaspersky:
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Hãy chọn My WebHost vì sự an toàn cho dữ liệu của bạn

tadu

Hệ thống máy chủ đặt tại datacenter lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

tadu

Luôn luôn backup dữ liệu định kỳ, khôi phục dữ liệu nhanh chóng

tadu

Hệ thống máy chủ mạnh mẽ, được nhiều khách hàng tin tưởng