Chuyển domain về Mywebhost

26 October, 2018

Đăng nhập vào client.mywebhost.vn

*Lưu ý: Để chuyển được domain, quý khách vui lòng tắt chức năng ẩn thông tin tên miền (Whois privacy) và unlock tên miền bên nhà cung cấp dịch vụ cũ.